Odoo - Sample 1 for three columns

FIZIATER - FIZIATRIČNA AMBULANTA

Specialistični fiziatrični pregledi, kjer se fiziater ob pregledu usmeri na različna testiranja mišično skeletnega sistema, opravi usmerjen pogovor, klinični pregled in oceno funkcijskega stanja pacienta.

Odoo - Sample 1 for three columns

REHABILITACIJA - FIZIOTERAPIJA

 Rehabilitacijska ambulanta obsega specifične postopke fizioterapije za posameznike ali skupine, pri katerih sta ali bi lahko bila ogrožena gibanje ali funkcioniranje zaradi bolezni, staranja, poškodbe, bolečine, zmanjšane zmožnosti, motnje ali okoljskih dejavnikov. Namen fizioterapevtskih postopkov je razvijanje, ponovno vzpostavljanje in vzdrževanje optimalnega zdravja