Kineziologija

Kaj je kineziologija?

Kineziologija združuje elemente anatomije, fiziologije, biomehanike, medicine športa, ergonomije in je zato multidisciplinarna veda. Skozi vadbo delujemo na izboljšanje in ohranjanje zdravja, izboljšanje gibalnih sposobnosti in splošne telesne pripravljenosti in posledično dvigujemo kvaliteto življenja. Kineziologija pokriva tudi področje preventivne in korekcijske vadbe za izboljšanje drže ter vzpostavljanje funkcionalnih gibalnih vzorcev.

Odoo image and text block

TESTIRANJE S KINEZIOLOGOM

Osebni program

  • Individualno testiranje s kineziologom poteka z namenom, da ugotovimo začetne vrednosti sposobnosti, analiziramo držo telesa ter gibanje telesa. Na podlagi teh rezultatov ugotovimo vzroke za težave in jih lahko pričnemo takoj uspešno in dolgoročno odpravljati. Veliko krat se zgodi, da nam že majhna odstopanja v drži povzročajo težave, bolečine in večjo možnost poškodb. S testiranjem jih ugotovimo in v kolikor sledite našim nasvetom boste hitro opazili pozitivne spremembe v počutju. V primeru ugotovitve večjih bolečin ali odstopanj vas bomo seznanili z ostalimi možnostmi, ki vam bodo pri nas pomagale. Naš cilj je doseči vaše boljše počutje.
  • Analiza pravilne drže
  • Analiza gibalnih vzorcev
  • Testiranje moči telesa
  • Vključuje FMS - Functional movement screen
  • Nasveti za odpravo napravilnosti
  • Prejmete načrt aktivnosti za dosego cilja
  • Cilj lahko dosežete z nami v naših prostorih
  • Naše vadbe - VADBE
  • Naročite se    Cena 60 €

FMS TESTIRANJE

Functional movement screen

Na področju športne diagnostike se v zadnjem času vse bolj uveljavlja metoda FMS(»Functional movement screen«), s katero je mogoče relativno zanesljivo oceniti gibalno učinkovitost vadečih. Na podlagi meritev lahko posameznik prepreči nastanek poškodb in napreduje pri športnih dosežkih tako na rekreativnem kot na profesionalnem nivoju.

Metoda je primerna za vse starostne skupine, od otrok do starostnikov.  

Metodo FMS sta prvič predstavila Gray Cook in Lee Burton leta 1995. Filozofija je temeljila iz njunih kliničnih in raziskovalnih izkušenj na področju izboljšanja gibalne učinkovitosti (angl. »Functional training«). Z željo po izboljšanju komunikacije med trenerji in fizioterapevti sta hotela razviti orodje, s katerim bi dobili objektivne podatke za statistično analizo gibalnih vzorcev. Pri izvedbi oziroma ocenjevanju z metodo FMS je potrebno paziti na številne dejavnike, ki lahko v različnih merah vplivajo na končno oceno funkcionalne učinkovitosti posameznika. Oceno poda ocenjevalec, ki mora najprej dobro poznati človeško telo in njegovo delovanje, hkrati pa to znanje povezati s posameznimi sestavinami metode, njegove uporabe in vrednosti v športni praksi.

KAJ OCENJUJEMO S FMS METODO

S Functional movement screen metodo ocenjujemo učinkovitost gibalnega sistema:

-  stabilnosti (upiranje neželenim silam kot tudi sposobnost kontrole in moči) 

-  gibljivosti (ki ustrezajo obsegu gibanja v posameznem sklepu). 

KAKO JE SESTAVLJEN FMS TEST

Test je sestavljen iz sedmih vaj:

-  globoki počep,

-  izpadni korak,

-  skleca,

-  dvig noge leže na hrbtu,

-  korak prek ovire,

-  test mobilnosti v ramenih

-  stabilizacija rotatorjev pri enonožnem uporu v klečečem položaju. 

Odoo text and image block
Odoo image and text block

ZAKAJ TESTIRANJE Z ELEMENTI FMS

Metoda FMS je vir pomembnih informacij za ohranjanje zdravja, pri posamezniku:

- stopnja primanjkljaja šibkejše strani telesa glede na prevladujočo, ki lahko povzroča zamik v drži;

- preprečevanje poškodb 

- zaznavanje in korekcija šibkejših delov telesa, kar pripomore k hitrejšemu okrevanju po poškodbi; 

- razlogi oteženega/nemogočega izvajanja na videz enostavnih gibanj in vaj.

Uporaba FMS metode v rekreativnem športu

Metoda je prav tako primerna, za ljudi, ki se želijo vključiti v skupinske vadbe oziroma se želijo začeti ukvarjati z rekreacijo,vendar jim zaradi določenih težav pri gibalnih vzorcih to ne uspe dovolj hitro- ne morejo slediti ostalim vadečim ali pa jim celo določene vaje povzročajo prevelik gibalni izziv. S pomočjo FMS testa in korekcijskih vaj pa se lahko posameznika pripelje do nivoja, kjer se brez težav priključi skupini na vadbi. 

Manj aktivni posamezniki so zaradi slabše pripravljenosti bolj izpostavljeni poškodbam od bolje pripravljenih rekreativcev. Ravno zaradi tega je FMS metoda izredno primerna za preprečevanje poškodb, ki bi se lahko pojavile ob pretiranem treningu in ponavljanju nepravilno izvedenih vaj.

Primer:

S pogostimi obremenitvami telesa rekreativec s slabšo gibljivostjo v kolenu le stopnjuje možnost za nastanek poškodbe. FMS metoda pomaga,da se odkrije vzrok in lokacija zmanjšane fleksibilnosti. Posledično se z uporabo primernih korekcijskih vaj gibljivost poveča, preprečimo poškodbo in povečamo učinkovitost vadbe.


Uporaba FMS metode v vrhunskem športu

FMS metoda je izredno pomembna tudi v vrhunskem športu, sploh pri mlajših, saj preprečuje neprimeren telesni razvoj, pri starejših pa pomaga doseči boljše rezultate. Omogoča hitrejši in učinkovitejši napredek, pri nekaterih športih lahko predstavlja odločilne točke med zmago in porazom. Uporabate metode omogoča izpolnitev maksimalnega potenciala športnika in pa pravilni razvoj mladostnikov, kar je seveda ključnega pomena za nadaljnje doseganje vrhunskih športnih rezultatov.

Kot korekcija neuravnoteženosti v razvoju simetrije je metoda FMS učinkovita pri vsakem športu. Metoda FMS ima pomembno vlogo pri preventivi poškodb športnikov in rekreativcev. Seveda mora biti svetovalec ustrezno strokovno izobražen, da lahko merjencu na podlagi opravljenih testov poda primerno analizo in priporočila za nadaljnje treninge.


Poleg preventive ponuja veliko pomembnih informacij za:

- pripravo/korekcijo programa treningov,

- pomemben delež pri rehabilitaciji (vrnitev v stanje pred poškodbo in izboljšanje le tega),

- usmerjanje na temeljne pomanjkljivosti pri športnem treningu

 

Naročite se   tel: 040 560 705  info@serenus.si