NEVROFIZIOTERAPIJA ZA ODRASLE

Nevrofizioterapevt za odrasle se ukvarja z obolenji in poškodbami centralnega in perifernega živčevja. Za nevrofizioterapijo  so primerna stanja po CVI, stanja po poškodbah, ishemijah in krvavitvah v možganih in hrbtenjači, multipla skleroza, parkinsonova bolezen, borelija, Bellova pareza, poškodbe in tumorji centralnega živčevja, različne mišične distrofije, polinevropatije ter hujše pareze perifernih živcev različnih vzrokov.


Rezerviraj svoj BREZPLAČEN posvet!

T: 040 560 705  E: info@serenus.si   Naroči se  


Pri nevrofizioterapiji uporabljamo dva koncepta

PNF KONCEPT V NEVROFIZIOTERAPIJI


PNF koncept se uporablja pri poškodbah in obolenjih centralnega in perifernega živčevja, pri disfunkciji živčno-mišičnega sistema ter pri poškodbah skeletno-mišičnega sistema.


Poudarek PNF koncepta v nevrofizioterapiji je na:

 • pozitivni pristop do bolnika

 • poudarek na tistih aktivnostih, ki jih bolnik še zmore

 • proprioceptivna stimulacija na vseh nivojih (taktilni stimulus, vodenje giba, upor na smer gibanja, gravitacija, vid, sluh, govor, čustva, zavest)

 • stabilizacija položajev ter uporaba funkcionalnih vzorcev, ki pripelje na višjem nivoju do smiselnih aktivnosti

 • bolnika obravnavamo kot celoto v nekem okolju

NAJPOMEMBNEJŠE TEHNIKE PRINCIPA PNF V NEVROFIZIOTERAPIJI:


 • iradiacije (preko živčnih povezav vključujemo večje število mišic)

 • reinforcement (okrepitev mišičnega odgovora preko mišičnih skupin)

kar pri aktivnem sodelovanju bolnika privede do motoričnega učenja in ponovnega motoričnega učenja gibanja.


BOBATH KONCEPT V NEVROFIZIOTERAPIJI


Bobath koncept v nevrofizioterapije način reševanja problema skozi ocenjevanje in trening bolnika z motnjami funkcije, gibanja ter kontrole drže, ki so posledica lezije centralnega živčnega sistema. Največ ga uporabljajo fizioterapevti in delovni terapevti.

Ko govorimo o Bobath metodi ne govorimo o samih tehnikah, ampak o njihovi uporabi pod določenimi pogoji. Zadostiti moramo trem nivojem obravnave po ICF (International Classiication of Function, Disability and Health) in sicer na nivoju:

 • strukture in funkcije 

 • nivoju aktivnosti 

 • nivoju participacije 

Delovanje vseh treh nivojev omogoča, da bolnik doseže funkcionalni cilj.


NAJPOMEMBNEJŠE TEHNIKE BOBATH V NEVROFIZIOTERAPIJI

 • zagotovitev smiselnega cilja (načrt obravnave ter preverjanje doseženega)

 • 24 urni pristop (bolnik izvaja naučeno gibanje tudi doma s pomočjo svojcev in prilagoditvijo okolja in izvaja domače naloge, ki so pogoj za nadaljno obravnavo)

 • handlin in positioning ( taktilno vodimo bolnika skozi določen gib ali ga postavimo oz. položimo -nameščanje v postelji).

 • facilitacija pravilne drže

 • nadomestne strategije (če ni sposoben doseči cilja na način kot to zmore zdrava oseba) -forced use (z imobilizacijo zdravih delov stimuliramo uporabo prizadetih)

 • proprioceptivna stimulacija na vseh nivojih (dotik terapevta, proprioceptorji, gravitacija, podporna ploskev, sluh, govor, čustvena vzpodbuda)

 • vključevanje kognitivnih sposobnosti in motorično učenje


Rezerviraj svoj BREZPLAČEN posvet!

T: 040 560 705  E: info@serenus.si   Naroči se